O nás

O nás

Jak zachránit zvon a poznat při tom svoje sousedy

Spousta lidí má ráda procházky po svém městě nebo vesnici. Jedná se vynikající způsob, jak načerpat energii. Navíc stačí jen trochu dávat pozor, abychom si skoro při každé vycházce všimli něčeho nového. Zajímavá fasáda starého domu, kolem kterého chodíme léta, se nám najednou jakoby zjeví před očima. Socha, kterou jsme nikdy pořádně neprozkoumali, odhalí svoje tajemství. Nebo si najednou uvědomíme, že v obci chybí zvuk kostelních zvonů, i když kostel v ní hrdě stojí.

Mnohem víc úsilí, než pouze všimnutí si zajímavých míst je potřeba vynaložit k tomu, abychom ke stejnému údivu nad historií přivedli ostatní. Ví o tom své náš HR director Martin Paták, který se zapojil do boje o záchranu zvonu kostela sv. Bartoloměje v Popovičkách. Během toho se stal také organizátorem koncertů, odborníkem na podávání žádostí o dotace či amatérským historikem.

Jak ses k záchraně zvonu dostal?

Bydlím v Popovičkách, kousek od Prahy a hned vedle Velkých Popovic. Před několika lety jsem se zúčastnil pár Nocí Kostelů a moc se mi to jako zážitek líbilo. Tak mě a ostatní lidi v obci napadlo, proč neuspořádat něco podobného i v Popovičkách, kde stojí starý kostel sv. Bartoloměje. Povedlo se nám Noc Kostelů zorganizovat několik let po sobě a v rámci této snahy jsme zároveň začali pomalu odkrývat historii našeho kostela. Jedna z hlavních záhad vždycky byla, proč se u nás normálně nezvoní? Odhalili jsme bohužel, že kostelní von je v bídném stavu. To nás ale nakoplo k další akci a rozhodnutí, že zvon zachráníme.

V čem je právě tento zvon unikátní?

Podle našeho průzkumu byl zvon v Popovičkách vyroben v roce 1497. Mluvíme tedy o předmětu, který pochází z doby vlády Vladislava Jagellonského. Tak dlouho zachovalý zvon je ojedinělý. Většina starobylých zvonů byla sejmutá během světových válek a roztavená na výrobu děl či jiné válečné účely. Máme jedinečnou možnost nejenom zachránit historickou památku, ale i uvést ji zpátky do provozu. Naším cílem je, aby se kus dějin stal zase součástí i každodenního života Popoviček.

Jak vypadá záchrana zvonu v praxi?

Nemělo by smysl se do ničeho pouštět, kdybychom předem nevěděli, do čeho jdeme. Proto jsme připravili rozpočet a plán. K památnému zvonu by po opravě přibyl ještě menší nový zvon a společně by pak plnili svoji úlohu. Poté přišlo na řadu založení transparentního účtu a zpracování webové stránky http://naszvon.cz/. No, a pak nezbývalo než dát lidem důvod přispívat. Zvolili sme cestu pořádání koncertů, které dávají lidem možnost sejít se, poslechnout si krásnou hudbu v prostředí kostela a poklábosit o všem možném.

Jaký mají koncerty úspěch?

Podle mě nad očekávání velký. První koncert, kam jsme pozvali vynikajícího varhaníka Dominika Jirsu nám pomohl vybrat více než 12 tisíc korun. Hlavně jsme si ale všichni užili příjemnou atmosféru s unikátním hudebním zážitkem. Nejde nám jenom o to upozornit na zvon, ale chceme z kostela vytvořit i místo pro nejrůznější akce a potkávání mezi sousedy i lidmi z širokého okolí.  Proto například zveme především místní umělce, včetně talentovaných dětí, které nám zahrají na druhém koncertu letos v listopadu. Na Vánoce pak chystáme další setkání s koledami, punčem a pohodou.

Ne každý si asi umí představit, jak se zvon opravuje, mohl by si nám to nějak přiblížit?

Nejenom, že si to spousta lidí neumí představit, existuje jenom velmi úzká skupina lidí, kteří jsou schopní takovou opravu provést. O nás zvon by se měl postarat vyhlášený mistr zvonař Petr Rudolf Manoušek, který používá dílny až v Holandsku. Byl to ostatně on, kdo technický stav zvonu prozkoumal jako první a zjistil, že je potřeba dodat nový materiál. V opačném případě by stěna zvonu při dalším tlučení praskla. Takové doplnění materiálu ale není žádná legrace. Zvon se nejdříve musí zahřát na obrovskou teplotu (až 500 stupňů Celsia) a poté ho lze opatrně tvarovat a přidávat materiál. Celý složitý proces by zabral několik měsíců.

Jaké jsou další možnosti záchrany zvonu kromě koncertů a sbírky?

Rádi bychom získali dotaci na opravu historických památek, ale to je hodně o štěstí a tom, kdy a kde se nějaká objeví. Člověk musí na dotační nabídky reagovat hodně rychle a být připravený. Navíc, kdybych to měl říct obchodním způsobem, tak musím přiznat, že záchrana zvonu prostě nemá ten nejlepší “business case”. Jedná se o záležitost, která se dotýká relativně malé skupinky lidí a na první pohled nemá velkou důležitost. Právě proto se ale snažíme udělat z kostela místo setkávání a společenských akcí. Pevně věřím, že náš zvon a jeho menší bratříček zvonit zase budou.

Co tedy mohou čtenáři udělat, pokud se rozhodnou zvonu pomoct?

Navštívit naše stránky, zvážit příspěvek, a hlavně se určitě mohou ukázat na našem dalším koncertě, který nazýváme “Děti pro zvon”. Koná se 9. listopadu v kostele sv. Bartoloměje Popovičkách. Spousta šikovných dětí z Popoviček a okolí tam zazpívá a zahraje písničky z období baroka, romantismu, ale i moderní kousky. Podle mě ideální způsob, jak strávit sobotu s celou rodinou.