Zachraňme naši společnou památku historický zvon v kostele svatého Bartoloměje

Zvon

Ačkoliv to není obecně známá věc, v kostele v Popovičkách se nachází významný zvon pocházející z roku 1497. Bohužel ale hrozí, že se jednoduše rozpadne, pokud ho někdo neopraví. Proto se nás pár sousedů z Popoviček rozhodlo, že ho zachrání a zrekonstruuje, aby zůstala zachována historická hodnota kostela, kterou zvon z velké části tvoří.

Více o našem zvonu

Popovičky

Pojmenování vsi Popovičky vychází z názvu Popovice a znamená menší nebo malé Popovice. Název Popovice je odvozen od slova pop, které se u nás užívalo až do konce 13. století ve významu kněz. Teprve ve 14. století namísto slova pop zobecnělo slovo kněz, které se do té doby užívalo pro označení panovníka nebo člena panovnické rodiny. Název Popovice takto většinou, ne-li výhradně, ukazuje na to, že se jedná o bývalý majetek kněžský.

Více o Popovičkách

Přispět můžete na náš transparentní účet.

Potřebujeme vybrat či pokrýt z dotací
731 850,- s DPH.

Oprava památného zvonu bude stát 508 000,-Kč s DPH. Cena nového zvonu včetně zvonového příslušenství je odhadována na 223 850,-Kč s DPH. V ceně zatím není zahrnuta doprava, montáž zvonu a elektroinstalace.

Kliknutím na sledovat uvidíte, kolik je na účtě

září 2019
Připravujeme pro vás 2. koncert DĚTI PRO ZVON. Rezervujte si sobotu 9.11. v 17:30. Těšíme se na vás opět v kostele sv. Bartoloměje v Popovičkách

září 2019
Proběhl 1.koncert pro zvon. Děkujeme všem účinkujícím, návštěvníkům a hlavně dárcům. Vybralo se neuvěřitelných 12 935,- Kč, které už můžete vidět na transparentním účtu. Již chystáme další koncert, který by měl být v listopadu.

srpen 2019
Nový zvon do souhry s památným zvonem bude laděn na základním tónu e2, bude mít spodní průměr 650 mm a vážit bude cca 160 kg.

červenec 2019
Rozpočet na opravu zvonu a instalaci menšího zvonu na pravidelné zvonění byl aktualizován. Zvon pro nás opraví mistr zvonař Petr Rudolf Manoušek.

červenec 2019
Připravujeme 1. koncert  na podporu opravy našeho zvonu. Proběhne 31.8.2019 od 18.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Popovičkách.

červenec 2019
Obec Popovičky založila transparetní účet, kam lze posílat příspěvky. Viz níže

červenec 2019
Na projektu se podílí obec Popovičky i farnost Říčany

červenec 2019
Určení subjektu pro založení sbírky na zvon

Duben až květen 2019
Příprava webové stránky

24. května 2019
Noc kostelů

Noc Kostelů 2019 se blíží a bude se konat v pátek, 24. 5. i v našem kostele sv. Bartoloměje v Popovičkách. A tak stejně jako minulý rok, kdy jsme se snažili najít v archivech něco o historii obce, letos jsme se snažili najít informace o našem kostelním zvonu.

Zvon kostela v každé vesnici či městě byl po staletí hlavním komunikačním nástrojem. Svolával věřící na bohoslužby, byl používán při mimořádných společenských událostech, při svatbách a pohřbech, narozeninách význačných osob, korunovacích panovníků, inauguracích volených hlav států apod. Zvonění se odedávna užívalo, jako poplachový signál – například při požáru, povodních, při vpádu cizích vojsk. V neposlední řadě údery zvonu ohlašovaly přesný čas.

Již před 1. světovou válkou se místo oprav zvonů, zvony často přelévaly, takže jich hodně zaniklo tímto způsobem. Po obou válkách se, zejména kvůli rekvírování zvonů pro vojenské účely, zachovalo jen 13 % českých zvonů a my můžeme mluvit o velkém štěstí, že zrovna náš zvon v Popovičkách zůstal zachován.

Náš zvon není obyčejný, patří k těm nejstarším dochovaným zvonům a jeho výroba se datuje do roku 1497. Tady se však prameny trochu rozcházejí. Víme, že zvon odlil Jan Konvář a podle jednoho zdroje působil Jan Konvář v Praze v době Karla IV. Podle druhého zdroje o pár desítek let později, právě na konci 15. století.

Zvonaři se ve středověku nazývali pojmy canulator, fusor campanarum nebo cantarista, které současně označovaly i konváře (odtud jméno Konvář). Většina zvonařů se totiž běžně živila i konvařinou, ale ne každý konvář lil zvony. I zavěšení našeho zvonu nepatří k „nejnovějším“ a je datováno do roku 1649. Rádi bychom, aby zvon mohl být více využíván ke svým původním účelům, a jelikož jeho stav neumožnuje více než příležitostné zazvonění, probíhá v současné době ověření stavu zvonu zkušeným zvonařem.

Noc Kostelů 2019 se blíží a bude se konat v pátek, 24. 5. i v našem kostele sv. Bartoloměje v Popovičkách. A tak stejně jako minulý rok, kdy jsme se snažili najít v archivech něco o historii obce, letos jsme se snažili najít informace o našem kostelním zvonu.

Zvon kostela v každé vesnici či městě byl po staletí hlavním komunikačním nástrojem. Svolával věřící na bohoslužby, byl používán při mimořádných společenských událostech, při svatbách a pohřbech, narozeninách význačných osob, korunovacích panovníků, inauguracích volených hlav států apod. Zvonění se odedávna užívalo, jako poplachový signál – například při požáru, povodních, při vpádu cizích vojsk. V neposlední řadě údery zvonu ohlašovaly přesný čas.

Již před 1. světovou válkou se místo oprav zvonů, zvony často přelévaly, takže jich hodně zaniklo tímto způsobem. Po obou válkách se, zejména kvůli rekvírování zvonů pro vojenské účely, zachovalo jen 13 % českých zvonů a my můžeme mluvit o velkém štěstí, že zrovna náš zvon v Popovičkách zůstal zachován.

Náš zvon není obyčejný, patří k těm nejstarším dochovaným zvonům a jeho výroba se datuje do roku 1497. Tady se však prameny trochu rozcházejí. Víme, že zvon odlil Jan Konvář a podle jednoho zdroje působil Jan Konvář v Praze v době Karla IV. Podle druhého zdroje o pár desítek let později, právě na konci 15. století.

Zvonaři se ve středověku nazývali pojmy canulator, fusor campanarum nebo cantarista, které současně označovaly i konváře (odtud jméno Konvář). Většina zvonařů se totiž běžně živila i konvařinou, ale ne každý konvář lil zvony. I zavěšení našeho zvonu nepatří k „nejnovějším“ a je datováno do roku 1649. Rádi bychom, aby zvon mohl být více využíván ke svým původním účelům, a jelikož jeho stav neumožnuje více než příležitostné zazvonění, probíhá v současné době ověření stavu zvonu zkušeným zvonařem.